PUP Żory
http://cdn.pup.zory.pl/main/index.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Strona główna

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną, świadczącą usługi dla osób bezrobotnych, pracodawców i innych partnerów rynku pracy.

Pomagamy ludziom rozpoczynającym swoją karierę zawodową (które właśnie zakończyły edukację i dopiero rozpoczynają poszukiwanie pracy) oraz tym, którzy już pracowali i stracili zatrudnienie. Wspieramy osoby, które mają problemy z funkcjonowaniem na współczesnym rynku pracy, które straciły wiarę w siebie.

Więcej informacji dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy możecie Państwo przeczytać w zakładce ABC bezrobotnych i poszukujących pracy.

Naszym zadaniem jest także wspieranie osób rozpoczynających prowadzenie działalnosci gospodarczej oraz istniejących już na rynku przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy.

Więcej informacji dla przedsiębiorców i pracodawców możecie Państwo przeczytać w zakładce ABC pracodawców i przedsiębiorców.

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach oferuje także wsparcie poprzez następujące Formy Aktywizacji:

Podstawą działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach są następujące Akty Prawne: